Pozyskiwanie ciepła ze spalania gazu ziemnego

Kogeneracja gazowaKogeneracja gazowa

Odzyskiwanie ciepła ma coraz większe znaczenie w działalności przemysłowej. Jest to nierozerwalnie związane z promowaniem ekologii oraz z oszczędnością energetyczną. Kogeneracja gazowa umożliwia wykorzystanie otrzymanego ciepła do ogrzania wody lub wytworzenia pary technologicznej. Odzyskanie ciepła zawartego w spalinach możliwe jest dzięki zastosowaniu katalizatorów. Oczyszczone w ten sposób spaliny pozbawione są toksycznych substancji - związków siarki oraz innych produktów ubocznych, które powstają w wyniku spalania paliwa.

Zobacz najnowsze wpisy:
2020 © nowastacja.